Program social sellingw kanale Direct

Projektowanie i wdrażanie programu w kanale sprzedaży bezpośredniej w oparciu o analizę startową dojrzałości organizacji.

  • Analiza dojrzałości cyfrowej organizacji

    Analiza wiarygodności cyfrowej i możliwości czerpania efektów z włączenia social selling do strategii firm wraz z rekomendacjami

  • Pilot programu social selling

    Budowanie buy-in w organizacji, opracowanie celów i KPI z managerami dla grupy pilotażowej, praca nad strategią contentową z marketingiem, warsztaty i konsultacje z zespołem

  • Standaryzacja programu

    Włączenie social selling, jako standardu działań dla całej organizacji

Przeczytaj o tym, jak się przygotować do wdrożenia programu social selling w kanale direct​

Przeczytaj artykuł

Obejrzyj Case Study programu w Canon Polska

Wystąpiene na LinkedInLocal 2020

Przeczytaj rekomendacje z Canon Polska