Podczas pracy w obszarze wykorzystania LinkedIn w sprzedaży, najczęściej spotykam się z sytuacjami, w których profile handlowców na LinkedIn wypełnione są danymi ważnymi dla potencjalnych pracodawców, a nie klientów. Na ich kontach aż roi się od informacji pokazujących handlowców jako